Alışveriş sepetinizde hiç ürün bulunmamaktadır.
Ara
Filtreler

Balık Ağı Üretiminde Türkiye’nin Yeri

Dünyanın yaklaşık olarak %70’lik kısmı sudan oluşmaktadır. Bu oran azımsanmayacak derecede büyüktür. Nüfus artışı ile birlikte meydana gelen beslenme ihtiyaçlarının artması sebebi ile tıpkı ülkemizde olduğu gibi diğer ülkelerde de balıkçılık faaliyetleri yapılmaktadır. Balık ağı üretiminde Türkiyenin yeri incelendiğinde de bu oran azımsanmayacak derecede fazladır. Balık avlamak için talebin önemli bir bölümü ağlara olmaktadır. Çünkü tekne ile yapılan avlarda bu ağlardan yararlanılmaktadır. Su kaynaklarının balıkçılık amacı ile kullanımında pek çok materyal olmakla birlikte balıkçılık sanayi sektöründe ciddi bir yere sahip olmuştur. Balık avcılığı ve yetiştiriciliği için ağlar imal edilmeye başlamıştır. Su ürünlerinin neredeyse yüzde 90’lık kısmı bu ağlar ile avlanabilmektedir. Bu sebeple ülkemizde pek çok balık ağı fabrikası kurulmuştur.

Balık ağı üretiminde Türkiyenin yeri incelendiğinde ülkemizde bu alanda da ciddi faaliyetlerin yapıldığı görülmektedir. Ülkemizde faaliyet gösteren pek çok fabrikalar üzerinde inceleme yapıldığında genel olarak bunların teşvik kredisi yardımı ile kurulduğu görülmektedir. Özellikle ana pazara yakın olan noktalarda fabrikalar kurulmakla birlikte bu fabrikaların faaliyet alanları da oldukça geniştir. Bu fabrikalarda pek çok kişi istihdam edilmekte birlikte toplam üretimde de ciddi bir payları bulunmaktadır. Balık ağı üretiminde poliamid, poliprepilen ve polietilen maddeler kullanılmaktadır. Bu  malzemeler içinde en fazla tercih edilen malzeme naylon yani poliamiddir. Mukavameti çok fazla olan bu madde sayesinde balık ağları da uzun yıllar dayanmaktadır.

Balık ağı üretiminde Türkiyenin yeri incelendiğindeham madde olarak ülkemizin dışa bağımlı olduğu söylenebilir. Ülkemizde elyaf maddesinin üretimi yapılmadığından dolayı yapımı için kullanılan ürünler genel olarak lif şeklinde olmaktadır. Almanya, Rusya, İran, Hindistan vb. olmak üzere farklı ülkelerden bu ham madde imal edilmektedir. Misina ve polietilen maddelerin de yine Uzakdoğu ve Fransa gibi ülkelerden imal edildiği görülmektedir. Balık ağı üretiminde Türkiyenin yeri incelendiğinde farklı bir noktadan da konuyu ele almak gerekiyor. İmal edilen bu ham maddelerin yanı sıra ülkemizde bulunan fabrikalardaki alt yapı diğer ülkeler ile aynıdır. Neredeyse aynı marka ve model olan bu ağ dokuma makineleri Japonya’dan ithal edilmektedir.

Balık ağı üretiminde Türkiyenin yeri çok büyüktür. Düğümlü ve düğümsüz ağ makineleri kullanılarak ülkemizde pek çok noktada balık ağı imalatı yapılmaktadır. Makineler tarafından, ithal edilen elyaflar ağın oluşumu için gerekli olan ipliklere dönüştürülmektedir. Ayrıca üretimde ABD, Japonya ve İtalya gibi ülkelerden satın alınan makineler de bulunmakla birlikte sektörde yerli üretim makinelerimiz de bulunmaktadır. Üretim bakımından ise düğümlü ve düğümsüz ağlar farklılık göstermektedir. Düğümlü olan ağlarda büküm makineleri kullanılmaktadır. Daha sonra kaplama yolu ile iplik elde edilmektedir. Düğümsüz dokuma ile direkt olarak ağ ortaya çıkmaktadır. Elyaf ise ilk aşamada bobin haline getirilmekte ve daha sonra dokunmaya başlamaktadır.

Balık ağı üretiminde Türkiyenin yeri tartışılmayacak derecede büyüktür. iplere büküm makinesi yardımı ile öncelikli olarak büküm verilir. Bükümlerin belirli sayı ve incelikte olduğu görlmektedir. Bununla birlikte ipler bir araya getirilir ve bükülür. İlk ortaya çıkan bölüm ise tek kat iplik olmaktadır. Tek kat olarak ip elde edildikten sonra katlar birleştirilerek katlı olan iplikler elde edilmektedir. Üretim kapasitesi olarak değerlendirecek olursak ülkemizin bu noktada yılda 3 bin 500 ton üretim kapasitesi bulunmaktadır. Pazarda Çin ülkeleri hakim olmakla birlikte sektörün ihtiyacına karşılama niteliğine sahip olan ağlar imal edilmektedir. Ayrıca ülkemiz bir yarım ada ülkesi olması sebebi ile balık ağı üretiminde Türkiyenin yeri çok büyüktür.

 

Hızlı İletişim : 0212 426 71 71 

Yorum yazınız